ICC INCOTERMS® 2020

De ICC Incoterms® 2020 zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van de goederen
Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint.

Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms® van de International Chamber of Commerce (ICC). De ICC Incoterms® beschrijven de verdeling van verplichtingen, risico’s en
kosten bij internationale transacties tussen koper en verkoper m.b.t. het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten.

Waarom gebruik maken van ICC Incoterms® 2020? Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom het gebruik van ICC Incoterms® aan te raden valt.
Wellicht de belangrijkste reden om gebruik te maken van de ICC Incoterms® is dat de ICC Incoterms® de internationale standaardregels zijn, waardoor,
bij correct gebruik, misverstanden voorkomen worden en het internationale handelsverkeer soepel verloopt.
Daar komt bij dat de ICC Incoterms® in meer dan 30 talen beschikbaar zijn, waardoor de toegankelijkheid gewaarborgd is.

De ICC Incoterms® zijn niet vastgelegd in wetten of verdragen en partijen moeten deze dus zelf afspreken om er gebruik van te kunnen maken.
Wanneer partijen willen afwijken van de ICC Incoterms® kan dat ook. We adviseren dan wel om dat duidelijk en schriftelijk vast te leggen om discussies achteraf te voorkomen.
Als er in de praktijk wordt afgeweken van de ICC Incoterms® zoals vastgelegd in de overeenkomst, kan dat ertoe leiden dat een rechter achteraf beoordeelt dat er toch een andere afspraak is gemaakt.

Verklaring toepassing ICC Incoterms®
Wanneer koper en verkoper de Incoterms® 2020 van toepassing willen verklaren, wordt gekozen voor de formulering <gekozen Incoterms®> <overeengekomen haven/plaats> Incoterms® 2020.

Bijvoorbeeld: CIF Sydney Incoterms® 2020

Bron: Evofenedex

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende 11 Incoterms®:

Voor elke vorm van transport: