FOB

Free On Board
 

Free On Board, VRIJ AAN BOORD (overeengekomen verschepingshaven)

De verkoper moet de goederen aan boord van het door de koper aangewezen schip laden. Kosten en risico's zijn verdeeld wanneer de goederen daadwerkelijk aan boord van het schip zijn (bij het gebruik van ICC Incoterms® 2020 is dit bij het passeren van de reling van het schip).
FOB is een maritieme conditie. FOB kan minder geschikt zijn als de goederen al eerder aan de vervoerder worden overgedragen voordat zij zich aan boord van het schip bevinden, zoals goederen in containers, die al op het terminal geleverd worden. In dergelijke gevallen kan het aan te raden zijn FCA te gebruiken.

 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen afleveren geplaatst aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.
 

Transportrisico

Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper. Vóór de levering draagt de verkoper dit risico.

Transportkosten

De kosten van het vervoer zijn vanaf de levering voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten

De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn de ook de kosten, rechten en heffingen die hieruit voortvloeien. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering

Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij FOB is dit aangegeven met: … named port of shipment (… overeengekomen verschepingshaven).