FCA

Free Carrier
 
Free Carrier, VRACHTVRIJ tot (eerste) VERVOERDER (overeengekomen laadplaats).
De verkoper betaalt voor vervoer naar het genoemde punt van levering en het risico gaat over wanneer de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder.
FCA is geschikt voor alle vormen van vervoer.
 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen leveren aan de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon, op het overeengekomen punt, indien van toepassing, in de overeengekomen plaats op de afgesproken datum of binnen de voor levering overeengekomen termijn.
 

Transportrisico

Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper.

Transportkosten

De kosten van het vervoer zijn vanaf de overeengekomen plaats van levering voor rekening van de koper. Tot de levering zijn de kosten voor rekening van de verkoper.

Douaneformaliteiten

De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn de ook de kosten, rechten en heffingen die daaruit voortvloeien. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij doorvoer door andere landen en invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering

Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering

Bij de leveringsconditie moet de plaats van goederenoverdracht worden vermeld. Bij FCA is dit aangegeven met: (… named place (… overeengekomen plaats)).