FAS

Free Alongside Ship
 

Free Alongside Ship, VRIJ LANGSZIJ SCHIP (overeengekomen verschepingshaven)

De verkoper moet de goederen langszij het schip plaatsen in de genoemde haven. Als de goederen zich in een container bevinden, draagt de verkoper de goederen doorgaans over in een terminal en niet langszij een schip. In dergelijke situaties kan de FAS regel niet geschikt zijn en kan beter de FCA regel worden gebruikt. Deze term wordt meestal gebruikt voor stukgoed of bulklading.
FAS is een maritieme conditie.

 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen leveren langszij het door koper specifiek genoemde schip, op de laadplaats in de afgesproken verschepingshaven en op een wijze die voor deze haven gebruikelijk is.
 

Transportrisico

Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper dit risico.

Transportkosten

De kosten van het vervoer zijn vanaf de levering voor rekening van de koper. Partijen worden met klem aangeraden om het punt van lading in de overeengekomen haven van verscheping zo duidelijk mogelijk aan te geven, omdat de THC (Terminal Handling Charges) voor dit punt voor rekening van de verkoper zijn.

Douaneformaliteiten

De verkoper verzorgt alle douaneformaliteiten die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de hieruit voortvloeiende kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering

Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij FAS is dit aangegeven met: … named port of shipment (…overeengekomen verschepingshaven).