EXW

EX Works

Bij EXW (EX Works - Af fabriek) heeft de koper maximale verplichtingen en de verkoper minimale verplichtingen.
 
Bij EXW (EX Works - Af fabriek) heeft de koper maximale verplichtingen en de verkoper minimale verplichtingen.
De conditie Ex Works wordt vaak gebruikt bij het maken van een initiële offerte voor de verkoop van goederen zonder enige kosten inbegrepen. EXW betekent dat een verkoper de goederen gereed heeft voor afhaling op zijn locatie (fabriek, magazijn, fabriek) op de overeengekomen datum.
EXW is geschikt voor alle vormen van vervoer, maar wordt afgeraden bij internationaal vervoer.
 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen aan de koper ter beschikking stellen op de afgesproken plaats van levering. Hij hoeft de goederen niet te laden op het voertuig waarmee de goederen worden afgehaald. Doet hij dit toch, dan kan het zijn dat de verkoper voor rekening en risico van de koper laadt. Een andere mogelijkheid is dat een rechter achteraf oordeelt dat er toch bijvoorbeeld FCA is afgesproken.
 

Transportrisico

Het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper.

Transportkosten

De kosten zijn vanaf de levering voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten

De koper regelt alle douaneformaliteiten en draagt ook de kosten daarvan. Let op, bij export buiten de EU is dit problematisch.

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij EXW is dit aangegeven met: … named place (…overeengekomen plaats).