DPU

DELIVERED AT PLACE UNLOADED
 

In deze ICC Incoterms® 2020 regel zijn de levering en aankomst op bestemming derhalve hetzelfde.
De verkoper draagt alle risico’s met betrekking tot het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming.

 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen lossen van het aankomende vervoermiddel en vervolgens ter beschikking stellen van de koper op een overeengekomen plaats van bestemming of overeengekomen punt in die plaats.
 

Transportrisico

Het risico van schade is na de levering in de afgesproken terminal voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper dit risico.

Transportkosten

De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming, inclusief lossingskosten, zijn voor rekening van de verkoper. Doorvervoer is voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten

De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering

Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt.