DDP

DELIVERED DUTY PAID
 

DDP is een non-maritieme conditie en kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.
Bij DDP heeft de verkoper maximale verplichtingen en de koper minimale verplichtingen. De verkoper is verantwoordelijk voor het afleveren van de goederen op de genoemde plaats in het land van de koper en betaalt alle kosten om de goederen naar de bestemming te brengen, inclusief invoerrechten en belastingen.

 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen, niet gelost, op het aankomende vervoermiddel in de overeengekomen plaats van bestemming ter beschikking stellen van de koper of een andere door de koper aangewezen persoon.
 

Transportrisico

Het risico van schade tijdens het vervoer is tot aan de levering op het vervoermiddel op de overeengekomen plaats van bestemming voor rekening van de verkoper.

Transportkosten

De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper.

Douaneformaliteiten

De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die verbonden zijn aan de uitvoer, doorvoer en invoer naar de afgesproken plaats van bestemming. Voor zijn rekening zijn ook de kosten daarvan alsmede rechten, belastingen en heffingen die daarmee verband houden.

Transportverzekering

De verkoper is niet verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij DDP is dit aangegeven met: … named place of destination (… overeengekomen plaats van bestemming).