Gegevensbescherming

Neetron Logistics wil uw persoonsgegevens beschermen en de organisatorische dan wel technische beveiliging binnen de wetgeving op correcte wijze regelen.
Het algemene privacybeleid van Neetron Logistics
Neetron Logistics wil persoonsgegevens beschermen en de organisatorische dan wel technische beveiliging hiertoe op correcte wijze regelen,
of u nu gebruikmaakt van transport- en/of logistieke diensten van Neetron Logistics, nieuwsbrieven ontvangt of gewoon de Neetron Logistics website bezoekt.
Dit algemene privacybeleid van Neetron Logistics is een bedrijfsbrede richtlijn die de standaard vormt voor gegevensbescherming binnen Neetron Logistics en voldoet aan de wettelijke eisen op dit gebied.
Wanneer u de website bezoekt of diensten afneemt, geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Neetron Logistics,
zoals omschreven in dit privacybeleid en in de juridische kennisgeving met betrekking tot het gebruik van de Neetron Logistics website.


Persoonsgegevens en redenen van gegevensverwerking

Neetron Logistics levert transport- en logistieke diensten. Het onderdeel van Neetron Logistics waarmee u contact heeft,
beheert uw ontvangen en verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de dienstverlening aan u of vanwege uw bezoek aan de Neetron Logistics website.
Neetron Logistics verzamelt persoonsgegevens over u als klant, bijvoorbeeld uw zendingsgegevens als uw naam, achternaam, functie, bedrijf, telefoonnummer en post- of e-mailadres.
U hoeft deze informatie niet te verstrekken wanneer u pagina’s bezoekt op het niet-afgeschermde deel van de Neetron Logistics website. Ongeacht de reden, raden wij u aan
geen gevoelige persoonsgegevens als ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, vakbondslidmaatschap, seksuele oriëntatie, gezondheid, genetische of biometrische gegevens met ons te delen.
Neetron Logistics kan ook persoonsgegevens over u ontvangen van andere gegevensbeheerders met als doel het kunnen bieden van, of assisteren bij,
diensten of het kunnen voldoen aan verzoeken aan of van u als de eindontvanger van een specifieke dienst van Neetron Logistics.
Op uw verzoek kan Neetron Logistics u te allen tijde informeren over de identiteit van deze partijen. Uw persoonsgegevens worden met name verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren
die u met Neetron Logistics of een klant van Neetron Logistics bent aangegaan of om u van dienst te kunnen zijn bij verzoeken van uw kant
(bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier, bij een registratie of bij het invullen van een enquête).

 

Gegevens delen met derden

Over het algemeen deelt Neetron Logistics geen gegevens met derden, met uitzondering van gecontracteerde dienstverleners en adviseurs.
In sommige gevallen kan het voor Neetron Logistics echter noodzakelijk zijn uw gegevens naar specifieke derde partijen te sturen of deze met ze te delen. Dit kan zijn omdat dit bijvoorbeeld wettelijk verplicht is voor Neetron Logistics,
om de rechten, eigendommen en veiligheid van Neetron Logistics of andere partijen te beschermen of vanwege een verkoop/vereffening van een onderdeel van de activiteiten of eigendommen van
Neetron Logistics. Op uw verzoek kunnen wij u informeren over de identiteit van deze derde partijen.

Uw rechten als individu

U heeft het recht om:

• Uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of verwijderen als deze incorrect zijn.
• Geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die Neetron Logistics over u verwerkt.
• Bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Iedere vorm van toestemming die u tijdens het proces heeft verleend, kan op elk moment worden ingetrokken: u hoeft hiervoor alleen maar contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u hieronder.
Neem contact met ons op over privacy als u vragen heeft over de inhoud van dit privacybeleid of uw rechten als individu kunt u contact met ons opnemen via:

Neetron Logistics
Dorpstraat 14
7274 AN Geesteren
Nederland
+31(0)545-29569

E-mail: info@Neetron.com

Een klacht indienen

Wanneer u een klacht wilt indienen of niet-conforme verwerking van uw persoonsgegevens wilt melden, dan verzoeken wij u een mail te richten aan administratie@Neetron.com. 

U kunt ook een klacht indienen bij uw eigen Autoriteit Persoonsgegevens. De autoriteit die voor Neetron Logistics leidend is, is:
Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.