DAP

Delivered At Place
 

Delivered At Place (overeengekomen plaats van bestemming)
De verkoper betaalt voor vervoer naar de genoemde plaats, behalve de kosten in verband met de inklaring van import. De verkoper neemt bovendien alle risico's voorafgaand aan het moment dat de goederen klaar zijn om door de koper te worden gelost.

 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen, ongelost, op het aankomende transportmiddel ter beschikking stellen van de koper op het overeengekomen punt of plaats van bestemming.
 

Transportrisico

Het risico van schade tijdens het vervoer na het bereiken van de plaats van levering zijn voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten

De kosten van het vervoer naar het overeengekomen punt in de plaats van levering zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten

De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering

Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij DAP is dit aangegeven met: … named place (…overeengekomen plaats).
DAP is een non-maritieme conditie en kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.