CPT

Carriage Paid To
 
Carriage Paid To, VRACHTVRIJ TOT (overeengekomen plaats van bestemming)
De verkoper betaalt voor vervoer. Risico's worden overgedragen aan de koper bij het overhandigen van goederen aan de eerste vervoerder. CPT is de tegenhanger van CFR. 
Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven - de koper zou moeten informeren of de CPT-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen. CPT is een non-maritieme conditie en kan worden toegepast bij alle vervoersvormen.

 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen leveren aan de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon, op het overeengekomen punt, indien van toepassing, in de overeengekomen plaats op de afgesproken datum of binnen de voor levering overeengekomen termijn.
 

Transportrisico

De verkoper moet de goederen afleveren aan de gecontracteerde vervoerder.

Transportrisico

Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf het overdragen aan de vervoerder voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten

De kosten van het vervoer naar overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.

Douaneformaliteiten

De verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten en kosten die betrekking hebben op doorvoer zijn in de regel voor rekening van de koper. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering

De verkoper hoeft voor de koper geen transportverzekering voor de goederen afsluiten.

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CPT is dit aangegeven met: … place of destination (…overeengekomen plaats van bestemming).