CIP

Carriage and Insurance Paid
 

Carriage and Insurance Paid to, VRACHTVRIJ INCLUSIEF VERZEKERING TOT (overeengekomen plaats van bestemming)

Bij deze ICC Incoterms®-conditie betaalt de verkoper voor vervoer én verzekering naar het genoemde bestemmingspunt, maar het risico gaat over wanneer de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoer.
Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven - de koper zou moeten informeren of de CIP-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.
De verkoper is verplicht de klant te informeren dat de goederen onderweg zijn.
CIP is een conditie die voor alle vervoersvormen kan worden gebruikt.

 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen afleveren aan de gecontracteerde vervoerder.
 

Transportrisico

Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf het overdragen aan de vervoerder voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten

De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.

Douaneformaliteiten

De verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten en kosten die betrekking hebben op doorvoer zijn in de regel voor rekening van de verkoper. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering

De verkoper sluit een verzekeringscontract af ten behoeve van de koper vanaf het punt van levering tot tenminste het punt van bestemming. Deze verzekering dient te voldoen aan de uitgebreide dekking Institute Cargo Clauses (A).

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CIP is dit aangegeven met: …place of destination (…overeengekomen plaats van bestemming).