CIF

Cost, Insurance and Freight
 

Cost, Insurance and Freight, Kosten, verzekering en vracht (overeengekomen bestemmingshaven)

Precies hetzelfde als CFR, behalve dat de verkoper bovendien de verzekering moet afsluiten en betalen. Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven - de koper zou moeten informeren of de CIF-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.
CIF is een maritieme ICC Incoterms® 2020-conditie en kan minder geschikt zijn voor containervervoer.

 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen afleveren aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.
 

Transportrisico

Het risico van schade tijdens het vervoer is in principe vanaf het plaatsen van de goederen aan boord in de verschepingshaven voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten

De kosten van het vervoer naar de overeengekomen bestemmingshaven zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten

De verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering

De verkoper sluit een verzekeringscontract ten behoeve van de koper vanaf de haven van verscheping tot tenminste de haven van bestemming. De verzekering dient te voldoen aan de eisen van de Institute Cargo Clauses (C).

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CIF is dit aangegeven met: … named port of destination (…overeengekomen bestemmingshaven).