CFR

Cost and Freight
 

Cost and Freight, KOSTEN EN VRACHT (overeengekomen bestemmingshaven)

De verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar de haven van bestemming te brengen. Het risico wordt echter overgedragen aan de koper zodra de goederen op het schip zijn geladen (bij het gebruik van de ICC Incoterms® 2020 is dit bij het passeren van de reling van het schip). Verzekering voor de goederen is NIET inbegrepen. Ook het onderscheid tussen de bestemmingshaven en de verschepingshaven is bij CFR belangrijk. Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven - de koper zou moeten informeren of de CFR-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.
Deze term heette vroeger CNF (C & F).
CFR is een maritieme conditie en kan minder geschikt zijn voor ontainervervoer.

 
Kenmerken:
 

Levering

De verkoper moet de goederen afleveren aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.
 

Transportrisico

Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf het passeren van de scheepsreling in de verschepingshaven voor rekening van de koper.

Transportkosten

De kosten van het vervoer naar de overeengekomen bestemmingshaven zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper sluit dus een vervoerovereenkomst af voor transport naar de bestemmingshaven. Wanneer de goederen op de kade van de bestemmingshaven staan, is verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.

Douaneformaliteiten

De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering

Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering

Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CFR is dit aangegeven met: … named port of destination (… overeengekomen bestemmingshaven).