Algemene voorwaarden


Op alle door Neetron Logistics gesloten overeenkomsten zijn de Neetron Logistics Standard Terms & Conditions van toepassing. In aanvulling daarop geldt dat alle opdrachten tot het doen vervoeren inclusief opdrachten tot het verrichten van douaneformaliteiten en/of fiscale vertegenwoordiging, door Neetron Logistics worden aanvaard als opdrachten tot het verrichten van expeditie waarop de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX van toepassing zijn.

Op gecontracteerde opslag en alle daarmee samenhangende logistieke diensten zijn de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014) van FENEX en TLN van toepassing.

Indien en voor zover het vervoer door Neetron Logistics zelf wordt uitgevoerd, zijn de volgende verdragen en regelingen van toepassing:

Internationaal vervoer van goederen over de weg wordt beheerst door het CMR-verdrag en bovendien, voor zover toegestaan door de wet, door de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC).

Binnenlands vervoer wordt uitgevoerd onder toepasselijkheid van de AVC. 

Vervoer van goederen over zee wordt beheerst door de Hague Visby Rules.

Vervoer van goederen door de lucht wordt beheerst door het Verdrag van Montreal.

Gecombineerd vervoer wordt beheerst door de desbetreffende Nederlandse wettelijke voorschriften zoals opgenomen in de artikelen 8:40 tot en met 8:52 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Voor de hierboven genoemde voorwaarden en condities geldt dat telkens de meest recente versie van toepassing is, inclusief de arbitrale bedingen in de Nederlandse Expeditievoorwaarden en in de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014).

Alle voorwaarden en condities worden op eerste verzoek aan de Opdrachtgever verstrekt. Tevens kunnen deze voorwaarden en condities worden gedownload, uitgeprint en opgeslagen via onderstaande links:


CMR Voorwaarden (NL)

 

AVC Voorwaarden (NL)

 

LSV Voorwaarden (NL)

 

Nederlandse Expeditievoorwaarden (NL)